UA-21416978-2

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Usługi Ogólnobudowlane Bal-kop S.C. P.Balczyński, A.Balczyński informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Usługi Ogólnobudowlane Bal-kop S.C. P.Balczyński A.Balczyński, ul. Wolności 2 12/55, 05-220 Zielonka, NIP 7591593454, tel. +48 511 878 499, e-mail: biuro@bal-kop.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
o zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
o wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
o ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
o marketingu bezpośredniego
o tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
o weryfikacji wiarygodności płatniczej
o wsparcia obsługi
o szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Dodatkowo wyraziłeś zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych polegających na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści wyświetlanych reklam do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: wsparcie IT dla administratora, Google, Facebook, Beyond.pl Sp. z o. o., Polska, TK Telekom Sp. z o.o., Polska, Hetzner Online GmbH, Niemcy, Finlandia
LeaseWeb Netherlands B.V., Holandia, Host Europe GmbH, Francja, Inten, Polska, KEI.PL Sp. z o.o., Polska
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).