UA-21416978-2

Dane Kontaktowe:

Adres korespondencyjny:
Bal-Kop S.C.
ul. Chrościckiego 19a,
02-404 Warszawa.
Punkt sprzedaży kruszyw:
ul. Płochocińska 65,
02-404 Warszawa.