UA-21416978-2

Zdjęcie wierzchniej warstwy

Zdjęcie wierzchniej warstwy – przygotowanie terenu pod budowę drogi