Zdjęcie wierzchniej warstwy

Zdjęcie wierzchniej warstwy – przygotowanie terenu pod budowę drogi