UA-21416978-2

Rozbiórka budynku gospodarczego.

Jeśli chodzi o formalności odnośnie rozbiórki budynku gospodarczego, to zasady są takie same, jak w przypadku innych obiektów budowlanych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Klienci zwracają się czasami z pytaniami:

Czy ubiegając się o pozwolenie na rozbiórkę muszę we wniosku wskazać firmę rozbiórkowo-wyburzeniową z uprawnieniami? 

Podczas ubiegania się o pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego lub innego obiektu, nie ma konieczności wskazania firmy rozbiórkowej z uprawnieniami, która zajmie się robotami wyburzeniowymi. Obowiązkiem wnioskodawcy jest określenie zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Niestety nawet w przypadku małych budynków, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę trzeba posiadać wiedzę, która pozwoli prawidłowo opisać poszczególne etapy i przygotować dokumentację. Dlatego najrozsądniej jest zatrudnić firmę rozbiórkowo-wyburzeniową, która kompleksowo zajmie się realizacją zlecenia. Od załatwienia wszystkich formalności po wykonanie robót rozbiórkowo-wyburzeniowych. Nasza firma od lat oferuje kompleksową obsługę Klientów, zapewniając profesjonalizm, poufność i przede wszystkim wygodę.

Czy wymagane jest zgłoszenie rozbiórki budynku gospodarczego, który praktycznie jest już ruiną? 

Jeśli sprawa dotyczy budynków niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m a ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości wystarczy jedynie zgłoszenie rozbiórki. Nie radzimy dokonywania samowolnego wyburzania obiektów nawet w ruinie, gdyż pozornie zaoszczędzimy kilka złotych, a w rezultacie możemy zapłacić słoną karę. W niektórych przypadkach można dokonać rozbiórki przed uzyskaniem ostatecznej decyzji, ale jedynie wówczas, gdy budowla zagraża bezpieczeństwu. Jednak nawet w takich sytuacjach radzimy zabezpieczyć się dowodami w postaci dokumentacji fotograficznej, by uniknąć w przyszłości niepotrzebnych problemów.