UA-21416978-2

Rozbiórka domu – od czego zacząć?

Jeśli szukasz jedynie solidnej firmy do rozbiórki domu, kliknij tutaj i skontaktuj się z nami.
Natomiast jeśli chciałbyś uzyskać informacje na temat formalności związanych z tym trudnym przedsięwzięciem, zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Pamiętam, jak zaczynaliśmy przygotowania do pierwszej poważnej rozbiórki …
Wszystko było dla nas czarną magią. Jednak przebrnęliśmy przez labirynt formalności i teraz chcemy podzielić się z Wami naszą wiedzą. Mamy nadzieję, że nasze informacje będą pomocne.
Planując rozbiórkę budynku musimy mieć na uwadze, że prace rozbiórkowe podlegają przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. W związku z powyższym, należy pamiętać, że przed przystąpieniem do prac należy dopełnić wszystkich formalności prawnych związanych z otrzymaniem pozwolenia na rozbiórkę.

Czy zawsze wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę?

Otóż nie! Budynki przeznaczone do rozbiórki dzielimy na trzy sekcje:
– budynki, na których budowę nie było wymagane pozwolenie i nie zostały wpisane do rejestru zabytków – te budynki burzymy bez konieczności uzyskania pozwolenia i zgłoszenia. Chyba, że rozbiórka budynku może wpłynąć negatywnie na stan warunków wodnych, sanitarnych lub stan środowiska, albo wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką, wówczas właściwy organ może wymagać obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
– budynki wymagające zgłoszenia rozbiórki – sekcja ta obejmuje budynki do 8 metrów wysokości, które są zlokalizowane od granicy działki nie mniejszej niż połowa ich wysokości i nie zostały wpisane do rejestru zabytków. W tym wypadku należy złożyć jedynie zgłoszenie we właściwym Starostwie Powiatowym;
– budynki wymagające pozwolenia na rozbiórkę – budynki o wysokości powyżej 8m. W tym wypadku należy dopełnić wielu formalności, przygotować projekt rozbiórki i skompletować pełną dokumentację, niezbędną do uzyskania pozytywnej decyzji. Podczas prac rozbiórkowych niezbędne będzie zatrudnienie kierownika budowy, co niestety wpłynie na koszt rozbiórki.

Nasza firma realizując kompleksowo usługę rozbiórki  budynku zatrudnia własnego kierownika budowy, a koszty jego pracy wliczone są w cenę usługi. Dlatego współpracując z nami macie pewność, że nie zaskoczą Państwa dodatkowe koszty.

W kolejnym artykule napiszemy, jakich formalności należy dopełnić, przygotowując wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku.

Bądźcie z nami. Zapraszamy do konwersacji.