UA-21416978-2

Blog Archives

Wyburzenia fundamentów w Warszawie

Jedną z wielu naszych realizacji było wyburzenie fundamentów po starych budynkach. Inwestorowi zależało nam wyburzeniu fundamentów zakopanych dość głęboko w ziemi i pozostawienie uprzątniętej działki. Do realizacji zadania wykorzystaliśmy koparki gąsienicowe oraz ciężarówki czteroosiowe. Przy pomocy koparek odkryliśmy wszystkie elementy betonowe zakopane w ziemi. Następnie używając młotów wyburzeniowych podzieliliśmy je na mniejsze fragmenty i wydobyliśmy z gruntu. Uzyskany gruz został poddany dalszej obróbce, w wyniku której został rozdrobniony na jeszcze mniejsze elementy i oczyszczony z elementów zbrojenia.
Kolejnym etapem rozbiórki fundamentów było przekruszenie uzyskanego gruzu przy użyciu kruszarki na drobne kruszywo drogowe. Produktem końcowym wyburzenia fundamentów było kruszywo betonowe o frakcji 0-63 mm, które zostanie wykorzystane pod budowę dróg, utwardzenie placów, itp.
Ostatni etap prac polegał na wywozie wszystkich materiałów, uporządkowaniu i wyrównaniu terenu.

wyburzanie fundamentów warszawa